Kontakt ze mną, w propozycjach współpracy lub tak, po prostu :)

hello@sergiibrusnyk.com LinkedIn